Vedtægter for Helsingør SeniorerForeningens vedtægter.Vedtaget på stiftende generalforsamling

d. 9. september 1993.


Med ændringer foretaget på generalforsamling

d. 27. september 1994, d. 30. sept. 2004,

d. 29. sept. 2011 og d. 27. sept 2017