HELSINGØR SENIORER

Indmeldelse


Er du pensioneret, og har du været ansat i Helsingør Kommune, kan du og din ægtefælle/samlever blive medlem af Helsingør Seniorer. Ægtefællen/samleveren har dog ingen stemmeret.


Du skal henvende dig til foreningens kasserer

Hanne Pihl, tlf.:  6135 4672