Om Helsingør Seniorer


Som medlemmer af Helsingør Seniorer kan optages tidligere ansatte ved Helsingør Kommune og disses ægtefæller.


Foreningens formål er "at gavne og fornøje". og det udmønter vi ved at invitere på ture til diverse seværdigheder og til møder med forskelligt indhold af musik og/eller kulturel art.


Arrangementer

Viften af arrangementer spænder vidt, men fælles for disse er, at deltagerne selv betaler for transport til og fra stedet samt evt. adgangsbillet, og noget af udgiften til guiden.

Gæster er velkomne, hvis der er plads og betaler lidt ekstra, typisk 25-50 kr.


Fortæring før eller efter et arrangement er for egen regning, men foreningen er ofte behjælpelig med reservation af plads til frokost på en nærliggende restauration/cafè.


Afbud

Husk at melde afbud, hvis du er blevet forhindret i at komme til at tilmeldt arrangement. Ring til den samme som du tilmeldte dig til.

Evt. afbud medfører ikke, at man slipper for en evt. udgift, som foreningen har bundet sig for.


Medlemsblad

4 gange om året udsendes et medlemsblad med oplysninger om de kommende arrangementer, de såkaldte "forskræp". Interesserede må så tilmelde sig og huske at notere det i kalenderen. Bladet bliver redigeret af formanden Asger Fredslund.


Hjemmeside

Hjemmesiden bliver opdateret samtidig med at medlemsbladet udkommer. Den bliver redigeret af Ida Lolle. 


Kontingent

Kontingentet for perioden 1.8.2019 – 31.7.2020: 200 kr


Bestyrelsen

formand: Sven Nielsen (2031 0650)

næstformand: Hanne Brink (2149 2475)

sekretær: Lisbeth Grønbech (4970 9207)

kasserer: Hanne Pihl (6135 4672)

webmaster og borgerjournalist: Ida Lolle (3029 6392), 

research: Birthe Juel Larsen (3053 1147)

research og borgerjournalist: Ole Bjørn Rasmussen