HELSINGØR SENIORER

Referat af generalforsamling i HS den 21 sept.2020


Sted :Espergærde bibliotek


Antal deltagere 46. Sidste år var der 78 deltagere. Det faldende antal skyldes nok Coronaen.


Formanden bød velkommen og præsenterede bestyrelsen


Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Jytte Meinholt, som valgtes med akklamation.


Formandes beretning:


Sven gennemgik årets arrangementer, som desværre blev amputeret grundet coronaen.


Lille tilbage gang i medlemstallet fra 236 til 231.


Formanden mindedes de 3 i årets løb afdøde medlemmer.


Beretningen godkendtes med akklamation.


Regnskab:


Kasserer Hanne P gennemgik regnskabet og konstaterede en overskud på kr. 11.700.
Der har været udgifter til arrangementer på kr. 12.634 ( 7 arrangementer blev aflyst)


Regnskabet blev godkendt.


Fastsættelse af kontingent:  Bestyrelsen foreslog uændret 200 kr. Godkendtes.


Ingen indkomne forslag.


Valg til bestyrelsen: Hanne P, Hanne B og Ida genvalgtes med akklamation.


Valg af revisor: Hanne Raahauge genvalgt med akklamation.


Valg af revisorsuppleant: Vakant. Ingen stillede op.


Evt. Der blev stille spørgsmål til vinsmagning, som jo ikke var med i programmet.
Vi forsøger på et senere tidspunkt.


Formanden takkede dirigenten, Jytte Meinholt samt bestyrelsen.


Ålsgårde 22. sept. 2020
Lisbeth Grønbech
Sekr.