Referat fra generalforsamling i HS den 18 sept. 2018.


Sted, Espergærde bibliotek.

Afbud, bestyrelsesmedlem Ida Lolle.

Antal deltagere, 60.


Formanden bød velkommen.


Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Jytte Meinholt, som vælges med akklamation.

Dirigenten konstaterer generalforsamlingens lovlighed.


Formandens beretning.

Asger gennemgår årets arrangementer. Lille tilbagegang i medlemstal, nu til 245.

Formanden mindes de i årets løb 3 afdøde medlemmer.

Beretningen godkendes med akklamation.


Regnskab.

Kasserer Hanne P. gennemgår årets regnskab og konstaterer et driftsoverskud på kr. 11.531 samt en kassebeholdning på kr. 60.736.

Regnskabet godkendes med akklamation.


Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen forslår uændret 200 kr.

Det godkendes.


Valg til bestyrelsen.

Hanne Pihl og Ida Lolle genvælges med akklamation.

Mogens Rude A. ønsker at fratræde.

Nyvalg af Hanne Brink efter forslag fra bestyrelsen. Valget godkendes med akklamation.


Valg af revisor.

Hanne Raahauge genvælges med akklamation.


Valg af revisorsuppleant.

Jørgen Bayer genvælges med akklamation.


Formanden takker afgående bestyrelsesmedlem Mogens og dirigenten.


Snekkersten den 2 okt. 2018

Sven Nielsen

sekretær.
 

HELSINGØR SENIORER